ออกแบบไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ "บ้าน"

WIDE HOUSE บริษัทรับออกแบบไลฟ์สไตล์ ให้ออกมาในรูปแบบของ "บ้าน" โดยสร้างสรรค์ ตามโจทย์ที่แตกต่างของแต่ละท่านได้อย่างไร้ขีดจำกัด บนความเป็นไปได้จากความร่วมมือกันระหว่างสถาปนิก และวิศวกรมืออาชีพมากประสบการ์ณ

ผลงานการออกแบบทั้งหมด
widehouse
สไตล์: TROPICAL

CTL-601

ราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CML-902

ราคาเริ่มต้น 26.6 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN-505

ราคาเริ่มต้น 14.4 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN-409

ราคาเริ่มต้น 12 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN-403

ราคาเริ่มต้น 11.5 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN-404

ราคาเริ่มต้น 11.5 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN-407

ราคาเริ่มต้น 11.5 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN-310

ราคาเริ่มต้น 11 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN308

ราคาเริ่มต้น 8.6 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN-211

ราคาเริ่มต้น

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN306

ราคาเริ่มต้น 11 ล้านบาท

widehouse
สไตล์: MODERN

CMN301

ราคาเริ่มต้น 11 ล้านบาท

widehouse