การรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่ : ขั้นตอนและวิธีการคุณต้องรู้

การรื้อบ้านเก่าไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณรู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง อ่านบทความนี้เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรื้อบ้านเก่าและการเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างบ้านใหม่
Posted on : 1 week ago
View : 180
การรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่ : ขั้นตอนและวิธีการคุณต้องรู้

1. การเตรียมตัวก่อนการรื้อบ้าน

การเตรียมตัวก่อนการรื้อบ้านเก่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การรื้อบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น คุณควรทำตามขั้นตอนดังนี้:

การตรวจสอบโครงสร้างบ้าน ก่อนการรื้อ คุณควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างบ้านเก่าว่ามีความมั่นคงเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบนี้ควรรวมถึงการดูว่ามีส่วนไหนของบ้านที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้บ้าง เช่น ไม้ ผนัง หรือหลังคา

การขออนุญาตรื้อถอน การขออนุญาตรื้อถอนเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นต้องทำก่อนการรื้อบ้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

 • ใครสามารถขออนุญาตรื้อถอนได้?
  ผู้รับเหมา หรือ เจ้าของบ้าน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

 • ติดต่อที่ไหน?
  สำนักงานเขตหรือเทศบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ

 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
  ทราบผลภายใน 45 วันนับตั้งแต่ได้รับคำขอ หากเกิน 45 วัน เจ้าหน้าที่จะขยายเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 45 วัน และต้องมีหนังสือแจ้งเหตุ

 

2. ขั้นตอนการรื้อบ้านเก่า

เมื่อเตรียมตัวเสร็จสิ้นแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการรื้อบ้านเก่า ซึ่งมีดังนี้:

การตัดไฟฟ้าและน้ำ การตัดไฟฟ้าและน้ำเป็นขั้นตอนแรกที่ควรทำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น การตัดไฟฟ้าควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต และการตัดน้ำควรประสานงานกับการประปา

การรื้อส่วนประกอบเล็ก ๆ เริ่มต้นจากการรื้อส่วนประกอบเล็ก ๆ เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้ง่ายต่อการรื้อส่วนประกอบใหญ่ ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายต่อส่วนประกอบอื่น ๆ

การรื้อโครงสร้างหลัก เมื่อรื้อส่วนประกอบเล็ก ๆ เสร็จแล้ว ก็มาถึงการรื้อโครงสร้างหลัก เช่น ผนัง เพดาน และพื้น การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้การรื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย การใช้เครื่องจักรหนักเช่นรถแบคโฮหรือเครื่องทุบช่วยลดเวลาและความยากลำบาก

ขั้นตอนการรื้อถอน

 • ผู้รับเหมาเข้าตรวจอาคารและพื้นที่โดยรอบ
  ผู้รับเหมาจะเข้ามาตรวจสอบสภาพของอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการรื้อถอน

 • วางแนวรั้ว มั่นร้านเครื่องป้องกันอุบัติเหตุและฝุ่น
  ก่อนการรื้อถอน ควรมีการวางแนวรั้วและเครื่องป้องกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมฝุ่นที่อาจเกิดขึ้น

 • รื้อถอนชิ้นส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์หรือขายได้ออกก่อน
  การรื้อถอนชิ้นส่วนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือขายได้ เช่น ประตู หน้าต่าง เครื่องสุขภัณฑ์ จะช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มมูลค่า

 • รื้อถอนชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักของอาคาร
  หลังจากรื้อถอนชิ้นส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว ควรรื้อถอนชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก เช่น ผนังภายใน

 • ใช้เครื่องจักรรื้อถอนโครงสร้างหลัก
  การใช้เครื่องจักรในการรื้อถอนโครงสร้างหลักจะช่วยให้การรื้อถอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 • ขนขยะออกจากพื้นที่
  หลังจากการรื้อถอน ควรทำการขนย้ายขยะและเศษวัสดุออกจากพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างใหม่

 • ปรับหน้าดิน
  เมื่อการรื้อถอนเสร็จสิ้น ควรทำการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างใหม่

การรื้อบ้านเก่าอาจมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แต่หากมีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างเหมาะสม การรื้อบ้านจะเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

4. การประเมินค่าใช้จ่ายในการรื้อบ้านเก่า

การประเมินค่าใช้จ่ายในการรื้อบ้านเก่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม:

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการรื้อ คุณควรคำนวณค่าใช้จ่ายในการรื้อบ้านเก่า เช่น ค่าแรงงาน ค่าขนย้ายขยะ และค่าเช่าเครื่องมือ การรู้ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจะช่วยให้คุณเตรียมเงินได้อย่างเหมาะสม การคำนวณควรรวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาที่ไม่คาดคิด

การหาผู้รับเหมาที่เหมาะสม การหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงจะช่วยให้การรื้อบ้านเก่าเป็นไปอย่างราบรื่น คุณควรตรวจสอบประวัติการทำงานและรีวิวจากลูกค้าเก่า นอกจากนี้ยังควรทำสัญญาที่ระบุรายละเอียดงานและค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน

 

การรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ถ้าคุณมีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างเหมาะสม การรื้อบ้านจะเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย คุณควรทราบขั้นตอนและข้อควรรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การรื้อบ้านเก่าและการสร้างบ้านใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Related articles

ไม่มีข้อมูลบทความ

widehouse